Aikido

Vad är Aikido?

Aikido är en moderna japansk kampkonst, utvecklad av Morihei Ueshiba (i dagligt tal ofta kallad O Sensei) under mitten av 1900-talet. Aikido är resultatet av hans livslånga träning och studier av många av de gamla japanska kampdisciplinerna, såväl med som utan vapen. Sina kunskaper och erfarenheter samlade han i ett enhetligt system av principer - Aikido.

Hur tränar vi?

Träningen innefattar såväl vapen som vapenlösa tekniker - grepp, kast, låsningar. Vi arbetar med en eller flera motståndare och mixar alla upptänkliga scenarion och situationer. Träningen är fysiskt hård, men vi tränar tillsammans inte mot varandra. Den dagliga träningen följer oftast ett strukturerat upplägg som börjar med grundläggande principer, rörelseövningar och fallträning, för att fortsätta med grundteknikträning och vidare till mer flytande och avancerad träning. Oavsett vilken typ av träning vi sysslar med eller på vilken nivå träningen bedrivs, är det Aikidons principer som är centrala och de implementeras över hela träningsspektrat.

VEM KAN TRÄNA AIKIDO?

Vi tävlar inte, vi har ingen sparring eller "free fighting" i traditionell bemärkelse. Träningen går ut på att använda din motståndares kraft för att påverka honom och få honom ur balans tillräckligt mycket för att kunna neutralisera motståndet. På det sättet är Aikidon ett passande träningssystem för alla, oavsett kön, ålder, storlek eller fysik.

VARFÖR TRÄNA AIKIDO?

Aikidon är i grunden ett effektivt självförsvarssystem, men det finns många andra vinster med att träna Aikido. Det ger dig bland annat:
- Ökad styrka och uthållighet
- Förbättrad koncentrationförmåga
- Ökat självförtroende och mental styrka
- Bättre rörlighet, smidighet och koordination
I Aikidon använder vi ofta uttrycket "to polish the spirit" och syftar då på att träningens övergripande mål är personlig utveckling genom hård, hängiven träning.

LINEAGE

I Aikidon, precis som i många andra traditionella budoarter, finns olika stilar. The Lineage är begreppet som används för att beskriva hur kunskapen om Aikido i just vår stil förvaltats, utvecklats och förts vidare till oss .

 

MORIHEI UESHIBA (1883 - 1969)

Aikidons grundare, i dagligt tal oftast kallad O Sensei (stor lärare), startade tidigt sin kampkonstträning och ägnade hela sitt liv åt att studera olika discipliner. Studier som så småningom utvecklades till Aikido. I början av 1940-talet drog sig Morihei Ueshiba tillbaka till den då lilla lantliga byn Iwama som ligger i Ibaraki prefekturen strax norr om Tokyo. Där blev han kvar till sin död 1969 och ägnade under nära 30 år all sin tid åt att utveckla och förfina Aikidon, både ur ett tekniskt och filosofiskt perspektiv. Här grundfästes också mycket av Iwamaaikidons tradition att sträva efter att leva i samklang med naturen, genom till exempel daglig träning utomhus och arbete ute. När O Sensei dog lämnade han över ansvaret för Iwamadojon till sin närmste och mest trogne elev Morihiro Saito.

 

MORIHIRO SAITO SENSEI (1928 - 2002)

Morihiro Saito Sensei började träna under O Sensei 1946 och blev med tiden en av hans mest långtida och närmsta elever. När O Sensei dog 1969 hade Morihiro Saito ägnat mer än två decennier åt daglig träning och åt att leva nära O Sensei och han tog då över ansvaret för Iwamadojon och skötseln av Aikijinjan i Iwama. För tusentals elever världen över är Morihiro Saito Sensei framför allt känd för sin kraftfullhet och för sin raka, pragmatiska approach till träning och Aikido. Denna enkelhet blev också hans signum som lärare och han blev känd som en tydlig och rakt-på-sak-pedagog såväl för de som tog del av hans undervisning på plats i Iwama som vid något av hans många läger runtom i världen. Morihiro Saito Senseis mest omfattande arbete och hans största arv till Aikidovärlden är utan tvekan strukturerandet och systematiserandet av den uppsjö av vapen- och kroppstekniker O Sensei lärde ut.

 

HITOHIRA SAITO SENSEI (1957 - )

Hitohira Saito är Morihiro Saito Senseis ende son. Som barn växte han upp i dojomiljön i Iwama och började tidigt sin träning för O Sensei, en träning som han sedan fortsatte under sin far. År 2004 bildade Hitohira Saito Sensei sin egen organisation Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai. Under det namnet fortsätter han att bedriva daglig träning i sin dojo Tanrenkan och reser också världen över och undervisar på läger. Som ende arvtagare till sin far fortsätter han arbetet med att förvalta och utveckla O Senseis Aikido och föra den vidare till nya generationer av Aikidoutövare . Precis som sin far är han känd som en tydlig pedagog, något som nu blivit familjen Saitos signum, och för sin dynamik och kraftfullhet.