Ken – Svärdsträning

Teknikfylld träning med bokken, traditionellt träningssvärd av trä, med fokus på exakta rörelser och explosivitet. Ger höftstabilitet och stark centrering som skapar god balans och styrka för tai-jutsu träningen.

Tai – kroppsträning

Tai betyder kropp och tai jutsu, att använda kroppen som redskap, är nog det man vanligtvis förknippar kamp och självförsvar med. Här tränar vi grepp- lås- och kasttekniker för försvar och rörelseträning som ökar smidighet, koordination och styrka.

Jo – stav

Jo – trästaven är ett traditionellt vapen och bruksföremål med lång räckvidd och stor dynamik. Träningen med jo främjar framför allt rörelse och medvetenheten om många motståndare. Vi tränar både ensamma  eller mot en eller flera partners, beväpnade eller obeväpnade.