Vår Dojo

 KLUBBEN

Takemusu Aikido Göteborg är en Aikidoklubb med Göteborg som bas. Vi tränar Iwama Aikido och är en del av organisationen Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai som leds av Hitohira Saito Sensei och har sitt huvudsäte i Iwama, Japan. Förutom den traditionella Aikidoträningen är funktionell fysträning och kampkonstinfluerad rörelseträning en del av den permanenta träningen. Klubben leds av huvudinstruktör Mats Strömgren 4 dan och certifierad Iwama Shin Shin-instruktör.

INSTRUKTÖREN

Mats Strömgren har tränat Aikido sedan 1990. Sin träningsbakgrund har han i Aikido Dojo Gamlestaden där han tillbringade nästan 25 år, tränad och fostrad i Iwama Aikidon av sin lärare John Patrick Johnsen Sensei. för att de sista åren själv ta över huvudinstruktörsskapet. Under våren 2014 lämnade Mats Gamlestaden för att starta sin egen klubb Takemusu Aikido Göteborg.

Takemusu Aikido Göteborg har en uttalad ambition att ha en stark internationell anknytning, därför reser klubbens instruktör mycket i Europa och resten av världen för att träna och ibland undervisa själv, ofta tillsammans med sin fru Malou. Sedan tiden i Gamlestaden finns också en stark koppling till en av Aikidons främsta kvinnliga instruktörer Pat Hendricks Sensei i USA. Att resa till Japan för att träna direkt under klubbens huvudlärare Hitohira Saito Sensei är något klubbens instruktör försöker göra så ofta som möjligt.