Type A

AIKIDO

Aikido är en moderna japansk kampkonst, utvecklad av Morihei Ueshiba under mitten av 1900-talet. Aikido är resultatet av hans livslånga träning och studier av många av de gamla japanska kampdisciplinerna, såväl med som utan vapen. Sina kunskaper och erfarenheter samlade han i ett enhetligt system av principer – Aikido.