Type B

Jo – stav

Jo – trästaven är ett traditionellt vapen och bruksföremål med lång räckvidd och stor dynamik. Träningen med jo främjar framför allt rörelse och medvetenheten om många motståndare. Vi tränar både ensamma  eller mot en eller flera partners, beväpnade eller obeväpnade.