Takemusu

BEGREPPET TAKEMUSU AIKI

På japanska skrivs Takemusu med två skrivtecken: Take, som betyder strid (samma tecken som Bu i Bushido) och Musu, som betyder föda, skapa eller ge liv. Rent bokstavligt handlar det alltså om någonting relaterat till strid som föds eller kommer till liv.

Takemusu Aiki är den benämning Aikidons grundare Morihei Ueshiba brukade använda för att beskriva den mest utvecklade formen av Aikido. Takemusu Aiki är oändlig kreativitet, spontan och intuitiv. Det försvar du behöver föds i ögonblicket utifrån varje unik situation du hamnar i. Här finns inga bestämda tekniker eller positioner som är kopplade till olika specifika attacksituationer utan allt är flödande och fritt, utan tanke, utan begränsningar.

I realiteten är det förstås endast ett fåtal utövare som når upp till denna högsta nivå av Aikido, där man kan gå in i varje konfliktsituation utan ett förberett försvar, där ett intuitivt försvar föds att i ögonblicket möta vad det vara månde. För att överhuvudtaget ha möjligheten att nå dit krävs naturligtvis också många år av hård och hängiven träning på mer grundläggande nivå, där man studerar vinklar och positioner utifrån fasta, givna förutsättningar. Inte desto mindre är det vår ambition i Takemusu Aikido Göteborg att i vår träning ständigt sträva mot den högsta nivån genom att kontinuerligt lämna den mer statiska träningen och utmana våra medlemmars kreativitet och rörelseförmåga. Rörlighet är grunden till Takemusu Aiki.

TAKEMUSU AIKIDO GÖTEBORGS INTENTION

Takemusu Aikido Göteborgs har kommit till med en tydligt uttalad intention: Vi vill vara en Aikidoklubb som värnar och förvaltar budotradioner men samtidigt hela tiden strävar efter att utveckla och modernisera den traditionella kampkonstträningen. Det traditionella namnet Takemusu står för att vi har en fot stadigt förankrad i Aikidotraditionen. Samtidigt söker vi ständigt sträva framåt mot det nya och utvecklande, dels genom att låta vår träning inspireras av moderna träningsmetoder och discipliner och föra in dessa i vår träning, dels genom att regelbundet återvända till Iwama, Aikidons källa, för att fylla på med ny kunskap.

Vi tränar Iwamaaikido och som klubb vill vi representera en kraftfull, dynamisk och rörlig Aikido. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla den spontana kreativitet, Takemusu, som måste finnas för att kunna hitta ett passande försvar i varje unik situation. Samtidigt släpper vi aldrig tanken på den traditionella budoträningens eviga kretslopp, där vi hela tiden kommer tillbaka till den grundläggande formträningen för att kunna fortsätta utvecklas. Tillbaka till utgångspunkten, men med nya insikter och lärdomar.

Det gröna inslagen på vår sida står för Iwamaaikidons starka band till utomhusträning och strävan att leva i samklang med naturen och de ständiga växlingar som finns där. I Iwama inleds varje dag med träning utomhus, oavsett årstid. På samma sätt försöker vi att, i någon form, bedriva utomhusträning oavsett årstid.