Tider & Priser

TIDER OCH LOKALER HÖSTTERMINEN 2020


Precis som alla andra klubbar i Sverige är vår träning starkt påverkad av Covid-19 och de restriktioner som våra myndigheter ber oss förhålla oss till. I nuläget skiftar det därför hur frekvent vi kan träna. Därför tar vi för tillfället inte in några nya studenter.

Det du ser nedan är våra ordinarie träningstider.

MÅNDAGAR 19.30 -21.00, tai jutsu & buki waza

GÖTEBORGS JU-JUTSUKLUBB (Fjärde Långgatan 46, Göteborg)

ONSDAGAR 19.30 -21.00, tai jutsu & buki waza

GÖTEBORGS JU-JUTSUKLUBB (Fjärde Långgatan 46, Göteborg)

Detta är våra permanenta träningstider. Utöver dessa har vi regelbundna utomhusträningar och tillfälliga arrangemang. Vi arrangerar också med jämna mellanrum större och mindre träningsläger med inbjudna instruktörer eller i egen regi.

AVGIFTER HÖSTTERMINEN 2020


MEDLEMSAVGIFT TAKEMUSU AIKIDO GÖTEBORG: 495kr

Medlemsavgiften är en engångsavgift som betalas vid registrering i klubben. Därefter betalas endast träningsavgift.

TERMINSAVGIFT HÖSTTERMINEN 2020: 1350KR.   Avser perioden 13 januari - 30 juni.

TRÄNINGSKORT 10 GGR: 1050KR. Träningskortet är giltigt i 18 månader från registreringsdatum.

ENGÅNGSAVGIFT/MATTAVGIFT: 100KR. Endast för tillfälliga besökare/icke medlemmar.

BASINFO & BETALNING


BANKKONTO TAKEMUSU AIKIDO GÖTEBORG: Swedbank 8105-9 933 298 587-9

BANKGIRO TAKEMUSU AIKIDO GÖTEBORG: 273-7567

SWISHNUMMER TAKEMUSU AIKIDO GÖTEBORG: 123 282 67 33

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger

Var vänlig använd någon av ovanstående betalningssätt. Vi hanterar inga kontanter i träningslokalerna.